Strecing (cast piata) -Testování posturálních svalu - horní cást tela

Twitter  

 Strecing. Pre niekoho neznáme slovo. Zial. Ešte aj dnes vela športovcov, cyklistov nevynímajúc, zabúda, alebo nie je informovaná, ako sa o svoje svaly starat a ze nie len bezhlavý tréning je dôlezitý. Rovnakú váhu by sme mali klást aj na svalovú regeneráciu a tým predchádzat únavovým zraneniam a svalovej horúcke, pomôct si k lepším výkonom, zlepšit svalovú flexibilitu.Aj preto Vám v spolupráci s Mgr. Barborou Šedenkovou prinášame seriál o strecingu. Postupne si vysvetlíme od základov funkciu svalov, ich rozdelenie, ciele strecingu, jeho prínos pre športovcov.

 

Následující clánky budou zamerené na testování svalu s funkcí prevázne posturální. Jak uz bylo uvedeno dríve, pokud se chceme vyvarovat svalovým dysbalancím a jejich negativnímu dopadu na pohybový systém a výkonnost, je dobré vedet, zda nemáme nekteré svaly výrazne zkrácené nebo ochablé.

Pro vyšetrení svalového aparátu je nejvhodnejší vyhledat odborníka – fyzioterapeuta. V prípade, ze toto není mozné, existuje nekolik orientacních testu, které je mozné provádet doma.

V následujícím textu jsou popsány testy pro vetšinu svalu s funkcí prevázne posturální. Testování nekterých svalu je nárocné a vyzaduje dohled odborníka, v techto prípadech jsou pro dané svaly uvedeny pouze orientacní testy. Testy vycházejí z Jandova funkcního svalového testu, orientacní testy vycházejí z trenérské praxe.

 

Pri kazdém vyšetrení je nutné dodrzovat následující zásady:

Vyšetrujeme vzdy celý rozsah pohybu, pohyb je prováden pomalu, konstantní rychlostí, bez švihu.

Pevne fixujeme vyšetrovaný segment.

Vyšetrení se provádí pred rozcvicením, v teplé, tiché místnosti.

 

Testování horní cásti trapézového svalu – orientacní test

Sed na lavici, chodidla oprít o podlozku, ruce volne podél tela.

Provedeme maximální úklon hlavy.

Pokud je úklon v rozsahu 35° od stredové osy tela, nejedná se o zkrácení.

Pokud je úklon menší, sval je zkrácený.

Pri pohybu nesmí dojít k predklonu, záklonu nebo rotaci hlavy poprípade k elevaci (zvednutí) ramen.

 

 


 

 

Testování velkého prsního svalu

Leh na okraji lavice nebo vyšetrovacího stolu, pokrcit dolní koncetiny, netestovanou pazi polozit podél tela, pazi na testované strane tela vzpazit zevnitr, celá paze je mimo testovací lavici.

Necháme pazi volne klesnout do horizontály, pomocník muze na pazi vyvinout mírný tlak.

Pokud paze klesne pod úroven vyšetrovacího stolu, nejedná se o zkrácení prsního svalu, v prípade, ze paze mírí šikmo vzhuru nad úroven vyšetrovacího stolu, jedná se o zkrácení.

Tímto zpusobem se testuje dolní cást velkého prsního svalu. Jestlize chceme testovat strední cást prsního svalu, cvik provádíme s pazí pokrcenou upazmo, predloktí smeruje vzhuru.

Pri pohybu nesmí dojít k prohnutí v bedrech, rameno nesmí lezet na vyšetrovacím stole.

 

 

 

 

 

 

Testování vzprimovacu trupu – musculus erector spinae

Sed na zidli, chodidla opreny o podlozku, ruce volne polozeny na stehnech. V kycelních kolenních i hlezenních kloubech je úhel 90°. 

Provedeme pomalu a plynule hluboký ohnutý predklon. Páter by mela být plynule zakrivená a vzdálenost mezi celem a stehny je menší nez 10cm. 

Pomocník nebo vyšetrovatel fixuje vyšetrované osobe pánev za lopaty kycelního kloubu, aby nedošlo k preklopení pánve vpred (ta je stále kolmo k zidli), a sleduje „rozvinutí“ pátere.

Stehna musí lezet celou plochou na zidli, pánev se nesmí preklopit vpred, vyšetrovaný se nesmí pritahovat rukama.

 

 

 

 

Testování ctyrhranného svalu bederního – orientacní test

Stoj zády u steny, pripazit.. Provedeme maximální úklon podél steny, ruku suneme po stehnu.

Pokud se prsty dostanou nebo presáhnou úroven kolene, nejedná se o zkrácení. Nedosazení úrovne kolene vypovídá o zkrácení ctyrhranného svalu bederního.

Musí být proveden cistý úklon, nesmí dojít k predklonu nebo záklonu – proto je lepší test provádet u steny.

 

 


 

Príbuzné clánky:

Strecing (cast štvrtá): Druhy strecingu

Strecing (cast tretia) - Zásady protahování

Strecing (cast druhá) - Svalová dysbalance – posturální a fázické svalstvo

Strecing (cast prvá) – Ako na svaly?

 

pošli na vybrali.sme.sk
Twitter