Strecing (cast prvá) - Ako na svaly?

Twitter  

 Strecing. Pre niekoho neznáme slovo. Zial. Ešte aj dnes vela športovcov, cyklistov nevynímajúc, zabúda, alebo nie je informovaná, ako sa o svoje svaly starat a ze nie len bezhlavý tréning je dôlezitý. Rovnakú váhu by sme mali klást aj na svalovú regeneráciu a tým predchádzat únavovým zraneniam a svalovej horúcke, pomôct si k lepším výkonm, zlepšit svalovú flexibilitu. Aj preto Vám v spolupráci s Mgr. Barborou Šedenkovou prinášame seriál o strecingu. Postupne si vysvetlíme od základov funkciu svalov, ich rozdelenie, ciele strecingu, jeho prínos pre športovcov.

 

Soucasná populace trpí nedostatkem pohybu. Muze to být z duvodu sedavého zamestnání bez vhodné kompenzace nebo z uprednostnování pasivního trávení volného casu pred aktivním. Rada studií potvrzuje, ze nedostatecná pohybová aktivita a sedavý zpusob zamestnání má neblahý vliv na organismus. Spolu s nadmerným energetickým príjmem patrí k nejvýznamnejším rizikovým faktorum pro vznik obezity, ischemické choroby srdecní (ICHS), hypertenze, diabetes mellitus II typu a dalších.

 

Nedostatek pohybu má také vliv na pohybový aparát. Nesprávné pohybové stereotypy zpusobují pretezování svalových skupin, zejména tech s funkcí prevázne posturální (svaly, ve kterých prevazují cervená svalová vlákna, v bezném zivote jsou casto a dlouhodobe zatezovány, proto mají tendenci se zkracovat) a ochabování svalu prevázne s funkcí fázickou (svaly obsahující hlavne bílá svalová vlákna a z duvodu krátkodobého a nedostatecného zatezování mají tendenci ochabovat). Pri všestranném a pravidelném pohybu je toto riziko menší, presto je dulezité denne zarazovat cvicení, které kompenzuje celodenní nebo tréninkové zatízení. Je vhodné svaly fázické posilovat a svaly posturální protahovat.

 

Flexibilita neboli ohebnost je jednou z dulezitých komponent telesné zdatnosti. Flexibilita urcuje rozsah pohybu a je zádoucí k efektivnímu pohybu. Rozsah pohybu je sice ovlivnen vekem, pohlavím (zeny jsou flexibilnejší) nebo dedicností, je však mozné na nej pusobit vhodným, zejména protahovacím cvicením. Snízená flexibilita negativne ovlivnuje klouby, zpusobuje bolesti zad, u sportovcu muze zpusobit menší výkonnost. Nejen bezná populace, ale také sportovci by meli pravidelne a správne protahovat.

 

Za prukopníka protahovacích cvicení se povazuje American Bob Anderson (nar. 1945). Tento kalifornský trenér a pedagog zjistil význam protahovacích cvicení a v roce 1975 predstavil svou knihu „Stretching“. Vyvinul protahovací metodu a zásady protahování, které jsou úcinné a které se muze naucit kazdý. Jeho kniha mela velký ohlas, vyšla v mnoha vydáních a byla prelozena do mnoha jazyku, v roce 2000 vyšla její 20. reedice.

 

Strecink je pomalé cvicení, které napomáhá k udrzování nebo zvetšování ohebnosti, dochází pri nem k pomalému protahování svalu. Úkolem strecinku je optimálne protáhnout svaly a rozvíjet jejich pohyblivost bez vedlejších nepríznivých úcinku, snízit svalové napetí a udrzet svaly v pruznosti.

 

Strecink je cvicení, které je vhodné pro kazdého, v kazdém veku a nikdy není pozde s ním zacít.

 

Význam strecinku:

Pred výkonem nebo tréninkem je strecink dulezitý, jelikoz pomáhá predcházet svalovému poranení, ke kterému by mohlo behem maximálního výkonu dojít. Pripraví tak svaly na zátez. Protazené svaly navíc vydrzí vetší zátez.

Dalším duvodem, proc pravidelne protahovat je, ze tuhé a zkrácené svaly tlací na kloub a zpusobují tak bolesti kloubu. Také omezují hybnost pátere, coz muze prispet k bolesti zad.

Nedostatecný strecink a zkrácené svaly pusobí negativne na výkonnost sportovce. Zkrácené svaly omezují pohyblivost v daném kloubu, snizují tak sportovní výkon.

Po tréninku nebo pohybové aktivite je strecink velmi dulezitý v rámci regenerace. Pomalé protahování urychluje regeneraci, jelikoz dochází k rychlejšímu odplavení katabolitu ze zatezovaných svalu.

Pravidelné a správné protahování pusobí preventivne na vznik svalových dysbalancí a v prípade jiz vzniklé svalové nerovnováhy pomáhá tento negativní jev odstranit.

 

Mgr. Barbora Šedenková

pošli na vybrali.sme.sk
Twitter