Na hornej Nitre vznikne takmer 70 kilometrov dlhá cyklistická cestička

Twitter  

K hlavným cieľom realizácie segregovanej cyklistickej cestičky patrí bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky (cyklistov), zníženie nehodovosti cyklistov na cestných úsekoch a zníženie podielu motorizácie tzv. „modal shift" a presun na cyklistickú dopravu z dôvodu veľkého počtu spádových miest, kde sú navrhnuté cyklistické cestičky.

TSKlogocyklo

O možnostiach rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území mesta Partizánske diskutovali s primátorom mesta Jozefom Božikom zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na čele s jeho podpredsedom Richardom Takáčom, vedúcim odboru dopravy Jaroslavom Plevom a regionálnym cyklokoordinátorom Matejom Tinkom. Keďže sa táto otázka dotýka viacerých subjektov, rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Partizánske, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. - povodie hornej Nitry Topoľčany a Policajného zboru SR.

Mesto Partizánske plánuje vytvoriť cyklistickú cestičku popri rieke Nitra s využitím ochranných hrádzí a spojiť tak viaceré priľahlé obce popri toku. "TSK bude nápomocný na tomto projekte, nakoľko projekt cyklomagistrály popri rieke Nitra schválilo Zastupiteľstvo TSK v zásobníku projektov a má ambíciu byť financovaný cez Integrovaný regionálny operačný program," skonštatoval podpredseda TSK Richard Takáč.

Cyklistická cestička na hornej Nitre bude prepájať mesto Handlová s mestom Prievidza. V mestách Prievidza a Bojnice bude riešený cyklistický okruh a pokračovanie je plánované popri rieke Nitra cez Nováky, Oslany, Partizánske až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom. Cyklistická cestička pozostáva zo 6 etáp: Prievidza - Handlová (17 km), Prievidzko-bojnický okruh (9,2 km), Prievidza - Nováky (9 km), Nováky - Oslany (12 km), Oslany - Partizánske (9 km), Partizánske - Bošany (11 km).

Na stretnutí sa diskutovalo o možnostiach financovania etáp, najmä v okrese Partizánske. Prítomní poukázali na investičnú prioritu týkajúcu sa vývoja a zlepšovania ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, ktorá je schválená v rámci IROP. Obsahuje podporu cyklistickej dopravy, no tá sa nevzťahuje na okresy Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Tieto územia nie sú oprávnené žiadať finančné prostriedky z IROP. Samotné mestá, resp. ich katastre však budú oprávnené podporovať cyklistickú dopravu z IROP.

Zúčastnení rokovali aj o majetkovom vysporiadaní pozemkov, využívaní hrádzí vodného toku, postoji policajných zložiek v súvislosti s riešením cyklodopravy v rámci mesta Partizánske či národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.

c

Twitter  
Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásenie k vášmu účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Pamätaj si ma

Vytvoriť účet

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Meno *
Užívateľské meno *
Heslo *
Overenie hesla *
E-mailová adresa *
Overenie e-mailovej adresy *

Sledujte nás:

facebook